Kompetencecentret
Kompetencecenterressourcerne er fordelt i henhold til lovgivningen af 2005 for området. Denne struktur skal så vidt det overhovedet er muligt følges i den praktiske udmøntning af ressourcerne. Fordelingen er som følger:
 
Holddannelse med inddragelse af specialundervisningslærer – 75% af den tildelte tid til den kompenserende specialundervisning
Den enkelte afdelings specialundervisningskoordinator vurderer i samarbejde med det øvrige afdelingsteam den konkrete anvendelse af de tildelte specialundervisningsholdtimer.
 
Holdtimerne kan anvendes til:
 
Særligt tilrettelagt undervisning uden for elevens normale undervisningstid – 15% af den tildelte tid til den kompenserende specialundervisning
Den enkelte afdelings specialundervisningskoordinator vurderer i samarbejde med det øvrige afdelingsteam den konkrete anvendelse af de tildelte specialundervisningstimer til anvendelse uden for elevens normale undervisningstid.
 
Særligt tilrettelagt undervisning parallellagt med klassens undervisning – 10% af den tildelte tid til den kompenserende specialundervisning
Den enkelte afdelings specialundervisningskoordinator vurderer i samarbejde med det øvrige afdelingsteam den konkrete anvendelse af de tildelte specialundervisningstimer til anvendelse parallelt med klassens undervisningstid.
 
Det vil sige, at den almindelige kompenserende specialundervisning i dette tilfælde læses når klassen har det pågældende fag støtten ønskes i.
 
I alle tilfælde tages der udgangspunkt i barnets færdigheder (kompetencer) og deres udviklingsmuligheder (potentialer).
I det tilfælde, at skolen vurderer støtte som en god idé i forhold til at sikre et givent barns faglige udvikling, vil forældrene altid blive kontaktet. Forældrene skal således give deres accept i forhold til støtten, ellers iværksættes den ikke.