Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 • Samlet elevtal pr. 26/05-2016: 545 elever
   
  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal
 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
 • Indskolingen (0.-2. klasse): 25 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (4.-6. Klasse): 21 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 19,9 elever pr. klasse
   
  Den automatiske optælling tager ikke hensyn til evt. specialklasser.

Karaktergennemsnit

Folkeskolens Afgangsprøve - 9. klasse

Klik på nedenstående link:
 
 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 

Antal elever pr. pc

Antallet af computere i forhold til elevtallet: ca. 1:1,5

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:

 

 • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 16-11-2014:  57 
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger:  53,47
 • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personal

 •